Vereniging Ruimschoots huurt het Tetterodecomplex van woningbouwvereniging Stadgenoot. De vereniging kent 3 afdelingen: Bedrijven & Organisaties, Ateliers, Bewoners et al. (Pandvergadering). Als in ons pand een woon- of werkruimte vrijkomt, wordt hierover geadverteerd op deze website en in lokale media. We hebben geen wachtlijst en niet-leden kunnen zich evenmin vooraf inschrijven.

Vereniging Ruimschoots & Tetterode Nederland

Tetterode Nederland is een onderneming die toelevert aan de grafimedia industrie (zie https://tetterode.nl). Het bedrijf is in 1981 van de Bilderdijkstraat/Da Costakade naar de Willem de Zwijgerlaan verhuisd, waarna Ruimschoots het oude fabrieksgebouw ‘in beheer’ heeft genomen. Het onderling contact werd nieuw leven ingeblazen toen oudwerknemers rondleidingen gaven tijdens openmonumentendagen. In de aanloop naar de verhuizing van Tetterode Nederland naar Almere in 2011 heeft de onderneming talrijke bijzonderheden – uiteenlopend van de eerste steen uit het oude fabriekspand, gelegd in 1902, tot Tetterode-servies – in bruikleen gegeven aan Ruimschoots.