woensdag 9 december

20.00 – 20.45 uur

in atelier Henriette

 Agenda donderdag 26 november 2015

(1) Goedkeuring notulen PV 245

(2) Korte bespreking Conceptbegroting 2016

(3) Stemming voorstellen in Conceptbegroting 2016

(4) Stemming goedkeuring begroting 2016

(5) Rondvraag