TYPE & TETTERODE
Exposities, symposium, rondleidingen, workshops, film

Opening vrijdag 9 februari 2018
Symposium zaterdag 10 februari 2018
Exposities op 10-11, 17-18 en 24-25 februari 2018 | 12.00 – 18.00 uur

Woonwerkpand Tetterode presenteert ‘Type & Tetterode’, een manifestatie over de ontwikkeling van lettergieterij tot woonwerkpand. Tetterode wil zijn in de traditie van de typografie gewortelde identiteit zichtbaarder maken voor een breed publiek en bijdragen aan het cultureel en historisch bewustzijn.

English below

Vrijdag 9 februari 2018
Opening | 16.00 – 19.00 uur

Expositie ‘The Idealistic Character’ met werk van ontwerpers Bram van den Berg, fanfare (Lotte van de Hoef & Freja Kir), Maarten van Maanen en David Carr-Smith en met bijzondere voorwerpen uit het archief van de lettergieterij. Er is beeldmateriaal van de kraak destijds en de interne verbouwing, getoond in een hedendaagse Tetterodiaanse setting.

In Tetterode Vlagt! wapperen vlaggen op het hoge dak, zichtbaar voor de stad, en in en aan het pand.

Zaterdag 10 februari 2018 | 15.00 – 17.00 uur
Internationaal symposium ‘Digital, not industrial’
Inloop vanaf 14.30 uur
Dijktheater, entree € 7,50 aan de deur met souvenir uit het archief van Tetterode, reserveren vereist via project@woonwerkpandtetterode.nl. Voertaal Engels.

Keynote spreker: Dr. Frank E. Blokland (Dutch Type Library)
Sprekers: Jungmyung Lee, Fabian Harb & Johannes Breyer (DINAMO), Jens Schildt en Matthias Kreutzer (Our Polite Society)
Moderator: Femke Dekker

Meer informatie over het symposium vind je hier.

Exposities en film
Zaterdag 10 en zondag 11 februari | 12.00 – 18.00 uur
Zaterdag 17 en zondag 18 februari | 12.00 – 18.00 uur
Zaterdag 24 en zondag 25 februari | 12.00 – 18.00 uur

Workshop stencildruk
Door Sander Janzweert van de Stencilzolder.
Op zondag 18 en 25 februari | 15.00 – 16.30 uur. Meld je in de ontvangstal van Tetterode, Bilderdijkstraat 165-B.
Gratis toegankelijk, reserveren vereist via project@woonwerkpandtetterode.nl.

Workshop zeefdrukken
Door Lisette Riemersma.
Op zaterdag 24 februari, doorlopend van 12.00 – 18.00 uur. Gratis toegankelijk.
Meld je in de ontvangstal van Tetterode, Bilderdijkstraat 165-B.

Rondleidingen
Op zaterdag 10, 17 en 24 en zondag 11, 18 en 25 februari om 13.30 uur en om 15.30 uur. Meld je in de ontvangstal van Tetterode, Bilderdijkstraat 165-B. Deelname gratis, duur ongeveer een uur, aanmelden niet nodig.

Woonwerkpand Tetterode
Bilderdijkstraat 165-B
1053 KP Amsterdam

 

Over Type & Tetterode

Tetterode is een monumentaal woonwerkpand tussen de Bilderdijkstraat en de Da Costakade in Amsterdam. In het pand was van 1901 – 1980 Lettergieterij Amsterdam gevestigd. In 1981 werd het pand gekraakt en in 1986 werd een cascohuurcontract getekend: woonwerkpand Tetterode huurt het gebouw van Stadgenoot, de binnenkant van het pand wordt door de gebruikers bestuurd en beheerd.

Tetterode bevindt zich in een populaire, snel veranderende buurt en is een goed bewaard geheim in Amsterdam. Het is een prachtig pand met een bijzondere sociale structuur en met veel artistieke, culturele en sociaal geëngageerde activiteiten. Daarnaast is er heeft het een rijke historie op het gebied van typografie, grafische vormgeving, drukkunst – onderwerpen waar Nederland zich internationaal mee heeft onderscheiden.

Tetterode wil zijn in de traditie van de typografie gewortelde identiteit en recentere geschiedenis zichtbaarder maken voor een groter publiek en bijdragen aan het culturele en historische bewustzijn van Amsterdam. Tetterode stelt zichzelf en ontwerpers van deze tijd de vraag: op welke wijze kan een typografie een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van een plek met een sterke historische identiteit en tegelijkertijd met een huidige identiteit die veel complexer is.

Type & Tetterode is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, Stichting Stokroos en Vereniging Ruimschoots.

 


TYPE & TETTERODE | exhibitions, symposium, guided tours, workshops, film
Opening Friday, February 9, 2018
Symposium Saturday, February 10, 2018
Exhibitions on February 10th-11th, 17th-18th and 24th-25th, 2018, 12-18 hrs

Woonwerkpand Tetterode presents ‘Type & Tetterode’, a manifestation about its evolution from an industrial type foundry to lively premises with mixed functions. Tetterode nurtures the typographical roots of its history, and wants to disseminate this part of its identity to a wide audience and contribute to the public’s cultural and historical awareness.

Friday, February 9, 2018
Opening | 16.00 – 19.00 hrs

Exhibition ‘The Idealistic Character’ showcases work from the designers Bram van den Berg, fanfare (Lotte van de Hoef & Freja Kir), Maarten van Maanen en David Carr-Smith, as well as unique objects from the type foundry archive. Visual material of the squat and of the internal rebuilding is on display in a contemporary Tetterodian setting.

As part of Tetterode Vlagt!, flags will be flying on the high roofs, visible for the whole city, and will be put on display along the façade and in the interior of the building.

Saturday, February 10, 2018 | 15.00 – 17.00 hrs
International Symposium ‘Digital, not industrial’
Entrance from 14.30 hrs
Dijktheater, admission: € 7,50 at the entrance, incl. keepsake from the archive of Tetterode. Sign up required, please go to project@woonwerkpandtetterode.nl. Official language English.

Keynote speaker: Dr. Frank E. Blokland (Dutch Type Library)
Guest speakers: Jungmyung Lee, Fabian Harb & Johannes Breyer (DINAMO), Jens Schildt and Matthias Kreutzer (Our Polite Society)
Moderator: Femke Dekker

Read more about the symposium.

Exhibitions and Film
Saturday, February 10 and Sunday, February 11 | 12.00 – 18.00 hrs
Saturday, February 17 and Sunday, February 18 | 12.00 – 18.00 hrs
Saturday, February 24 and Sunday, February 25 | 12.00 – 18.00 hrs

Silk-screen printing workshop
By Lisette Riemersma.
On Saturday, February 24 | 12.00 – 18.00 hrs. Assemble in the Marmeren Hall
Free of charge.

Workshops Stencil printing
By Sander Janzweert from the Stencilzolder.
On Sunday, February 18 and 25 | 15.00 – 16.30 hrs. Assemble in the Marmeren Hall
Free of charge. Sign up required, please go to project@woonwerkpandtetterode.nl.

Guided Tours
On Saturday, February 10, 17 and 24, and on Sunday, February 11, 18 and 25, at 13.30 hrs. and 15.30 hrs. Assemble in the Marmeren Hall. Free of charge. Duration approx. one hour, with no sign up required.

Woonwerkpand Tetterode
Bilderdijkstraat 165-B
1053 KP Amsterdam

Type & Tetterode has been made financially possible by the Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, Stichting Stokroos and Vereniging Ruimschoots.

Drawing by Pablo Bardinet after Saul Steinberg