De ruimte (21 m2) is bestemd voor maatschappelijke, culturele organisaties of initiatieven.
bij interesse: businessplan en verdere informatie voor 1 augustus naar: tettbedrijven@gmail.com

 

lees meer info door op MORE te klikken

Te Huur in Woonwerkpand Tetterode

Bedrijfsruimte (Dacostakade 158) 21 m2.

De ruimte is bestemd voor maatschappelijke, culturele organisaties of initiatieven.

Informatie
Woonwerkpand Tetterode is een monumentaal pand gelegen tussen de Da Costakade en de Bilderdijkstraat. Het pand wordt door de gebruikers zelf bestuurd en beheerd. Er wonen mensen, er zijn ateliers, ruimtes voor ambachtelijke activiteiten en ruimtes voor maatschappelijk en culturele organisaties. Er zijn ook samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties, bedrijven en bewoners. Ook is er de ambitie om deze verbanden te versterken. Denk hierbij aan gezamenlijke houtwerkplaatsen en keramiekateliers. Tevens beschikt het pand over gemeenschappelijke ruimtes die door de bewoners en bedrijven (kunnen) worden gebruikt zoals de marmeren hal, de binnenplaats en het schip op het dak.

Profiel
De nieuwe huurder van de ruimte aan de Da Costakade dient te passen in het volgende profiel:

– Er worden maatschappelijke en of culturele activiteiten gedaan.
– De activiteiten dragen bij aan de uitstraling van Tetterode als een actieve, werk- en woongemeenschap.
– Er ligt een gedegen business/organisatieplan ten grondslag aan de activiteiten.
– De organisatie heeft een positieve bijdrage aan de bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.
– De organisatie draagt actief bij aan het onderhoud en verdere ontwikkeling van het Woonwerkpand Tetterode.
– Starters welkom
– Geen versterkte live muziek

Procedure
Gegadigden dienen hun businessplan en verdere informatie in te sturen voor 1 augustus aan: tettbedrijven@gmail.com

Er zal een open dag voor de ruimte worden bepaald.

Een commissie zal de aanmeldingen toetsen op geschiktheid en een voordracht doen aan de vereniging
De nieuwe huurder krijgt een huurcontract dat na een proefjaar, elke vijf jaar wordt geëvalueerd op basis van businessplan en bedrijfsactiviteiten

Gegevens
Entresol (tussen begane grond en één-hoog, lift aanwezig): 2,50x 8.47 = 21,17 m2, huur €80,50 per maand + €16 borg + €15 organisatie= €111,50 p/m
De ruimte is lang en vrij smal met uitzicht via een raampartij aan de smalle voorkant op de Da Costakade. De buurman is muzikant en hij oefent dagelijks op zijn instrument.

Eenmalige bijdrage aan de bouwpot is €160.
Beschikbaar vanaf 1september 2014.