een informatiemiddag over de richtlijn en beantwoordt vragen van leden en andere belangstellenden.

Tijdstip en locatie: vanaf 17:00 uur, TETlokaal, Tetterode, Da Costakade 158, Amsterdam. Entree €5,- Gratis voor leden van Platform BK