IMG_41931 februari jl is Ed Hollants overleden

speciale, andersdenkende, autonome, confronterende, politieke activist;

aktief betrokken bij de politiek sociale strijd vanaf eind jaren ’70, zowel in Nijmegen

als in Amsterdam als mondiaal, o.a. rond het Midden Oosten.

meer