06 MEI 2015- DE DA COSTAKADE THV 150 – 158

Op woensdag 6 mei a.s. worden op het bovengenoemde adres filmopnamen gemaakt voor “De Grote Zwaen” geproduceerd door CTM-Pictures in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep. De opnamen zullen plaatsvinden bij Monica Aerden op de 5de verdieping tussen 13:00 en 00:00 uur.

ctm-picturesHoewel wij er alle zorg voor zullen dragen de overlast tot een minimum te beperken zal onze aanwezigheid onvermijdelijk merkbaar zijn. Echter zullen wij in de avonduren extra rekening houden met de nachtrust van de bewoners.

Om de in en uitgang te bewaken hebben wij een bewaker in dienst die het deurbeleid op zich zal nemen om zo ongewenste personen te weren.

Voor de benodigde materiaalwagens hebben wij een aantal parkeervakken gereserveerd aan de Da Costakade. Wij verzoeken u vriendelijk hier niet te parkeren vanaf  dinsdag 5 mei vanaf 17:00 uur. Let op: hier geldt een wegsleepregeling!

Wij zorgen voor een goede bereikbaarheid van woningen en bedrijven en hopen u hiermede tijdig van onze activiteiten in kennis te hebben gesteld.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan het welslagen van ons project. De locatiemanager staat voor u klaar voor vragen, opmerkingen en inlichtingen.

Met vriendelijke groet, Casper Kreiken       Locatiemanager      Tel: +31(6) 34 44 56 76