kunstwerkjob voet

Job Voet in een interview voor AT5 nav de inbraken in Tetterode waarbij schilderijen gestolen zijn
http://www.at5.nl/artikelen/127912/da-costakade