20.00 uur in ’t TetLokaal

 Agenda

(1.) Goedkeuring notulen PV nr. 243

(2.) Verslag Kascommissie & decharge FC op basis van Jaarverslag 2014

(3.) Voortgang onderhandelingen Stadgenoot en cie. Thomsen

(4.) Oproep aan alle leden inzake 2%-regeling Activiteiten en Goede Doelen voor begroting 2016

* Instellen toewijzingscommissie 2%-regeling

* Brainstormen en enthousiasme peilen over (organisatie van) viering 35-jarig bestaan

(5.) Gebruik en geluid publieke ruimtes. Instellen van kleinere comités die dit gaan uitwerken.

(6.) Mededelingen DB, BC, FC: o.a. pro’s en contra’s inzage in uitbetaalde uren per individu; werk in openbare ruimte alleen uitvoeren in overleg met BC (voorbeeld deurdrangers); enz,

(7.) Rondvraag