Uitnodiging Pv nr. 247 op woensdag 27 Januari 2016
20.00 – 22.00 uur
Let op: twee locaties –> vóór de pauze in de kelder van Subbacultcha, –> na de pauze in het Tetlokaal

Agenda
Locatie : kelder van Subbacultcha (DC-kade 150)
(1.) Goedkeuring notulen PV nr. 2456
(2.) Presentatie en stemming 2-procentsregelingen ‘Goede  doelen’ en ‘Activiteiten’

PAUZE 21.00 – 21.15 u.
Locatie: TetLokaal (bij Marmer Hal)

(3.) Kennismaking met Paula van Zijl
(onder voorbehoud;
zie http://www.paulavanzijl.nl/
Project_solar.htm
)

(4.) Huurachterstand Ronald
(5.) Mededelingen van DB en BC
(6.) Rondvraag