29 november
van 20-22 uur

12 december
17-18 uur
lokatie nog niet bekend

Op 29 november wordt de conceptbegroting van vereniging Ruimschoots van 2019 gepresenteerd en toegelicht. Op 12 december wordt de conceptbegroting in stemming gebracht.

Als je de pv van 29 november hebt bijgewoond, kun je je stem schriftelijk uitbrengen vóór woensdag 12 december.
Voorlopige agenda 29 november
1 Opening en goedkeuring conceptnotulen pv nr. 270 (zie bijlage)
2 presentatie en toelichting conceptbegroting
3 voorstel onderzoek inkomenssituatie leden Ruimschoots
4 Mededelingen commissies
5 Rondvraag