woensdag 26 september
om 20.00 u.
in het TetLokaal

Agenda

1 Goedkeuring notulen PV nr. 268 (zie bijlage)
2 Presentatie Pim Mookhoek’s plan voor een film over Tetterode/Ruimschoots
3 Verslag hoorzitting WOB wijziging erfpachtbestemming; stand van zaken onderhandelingen Stadgenoot; voorstel om in januari 2019 in Tetterode een bijeenkomst te organiseren over een nieuwe organisatie voor Amsterdamse wooncoƶperaties
4 Deelname za. 27 oktober aan 24H West: rondleidingen, oproep openstellen ruimtes, suppoosten gezocht (zie bijlage)
5 Voorstel toewijzingscommissie kandidaat Kombuis (DC-5)
6 Stand van zaken publicatie(s) en PR-projecten Tetterode
7 Stand van zaken Ecostroom en zonnepanelen
8 Mededelingen BC, FC, DB
10 Wat verder ter tafel komt, Rondvraag