Pandvergadering donderdag 20 november

in marmerhall pandruimte

van 20 tot 22 uur

agenda

1. Goedkeuring notulen PV nr. 236 van 5 november 2014

2. Toelichting, bespreking en stemming Conceptbegroting 2015. (Leden die de pv op 5 november hebben bijgewoond, kunnen hun stem schriftelijk indienen.)

3. Mededelingen en voorstellen a – Voorstel nieuw mandaat voor onderhandelingsgroep om in overleg met Harmen Meijerink en Marcel van Lent te beslissen over gang naar rechter of arbitragecommissie c.q. mogelijkheid van beroep openhouden of bindend advies aangaan.

b – Uitroepen ‘kerstvergadering’ donderdag 18 december over: (1) te nemen beslissingen over invulling twee-procentsregelingen (zoals aanvraag 2% Goede Doelen door All Included; aanvraag 2% Activiteiten door Weiner Wall); (2) discussie over borg- en uurloonsysteem; (3) een voorschot op 35 jaar Tetterode in 2016.

3. Wat ter tafel komt

4. Rondvraag 

bijlage en verdere info is per mail verstrekt