LOKATIE: Marmer Hal

AGENDA

1. Goedkeuring notulen 18 juni 2014

2. Toelichting stand van zaken Overleg met Stadgenoot over huurprijs en onderhoud

3. Presentatie woningbouwvereniging Soweto

4. Presentatie instructiefilm ‘Wat te doen bij Brandmelding’

5. Presentatie Intranet op de website

6. Mededelingen

7. Rondvraag