Agendapunten 

 1. Goedkeuring notulen PV nr. 237 en 238

2. Presentatie van Amsterdam Energie door directeur Rolf Steenwinkel. Zie voor meer informatie over Amsterdam Energie hun website www.amsterdamenergie.nl

Leden kunnen Rolf Steenwinkel vooraf via Rolf@amsterdamenergie.nl vragen sturen, zodat hij zich gericht kan voorbereiden. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij AE tussen twee varianten van groene stroom kiezen en kan AE ons adviseren bij de uitbreiding van het aantal zonnepanelen op de daken van ons complex.

3. Presentatie voorstel voor aanbrengen van isolatieglas aan de achtergevel van het bouwdeel Bilderdijkstraat tijdens periodiek onderhoud in zomer 2015.

4. Presentatie voorstel pilot met infraroodstralingspanelen in onder andere het Tet Lokaal

 5. Mededeling van DB, BC, FC, oa over voorstellen vanuit Bedrijvenvergadering en Atelier-Kunstenaarsvergadering

6. Rondvraag