Uitnodiging Pandvergadering nr 250 voor bewoners en gebruikers
Donderdag 10 November
20.00 uur
in ’t TetLokaal

Agenda

(1.) Goedkeuring notulen PV 249

(2.) Inventarisatie en bespreking van door leden ingebrachte voorstellen en plannen voor Begroting 2017

(bijv. onderhoud gebouw; projecten duurzaam beheer; activiteiten en goede doelen 2%-regeling)

(3.) Instellen toewijzingcie 2%-regeling

(4.) Mededelingen lopende zaken zoals Stadgenoot

(5.) Rondvraag