vond 15 maart plaats in het Tetlokaal in Tetterode
Het event vindt plaats op 7 en 8 juli in Tetterode!

voor meer info & updates, mail migratieroute@gmail.com

of ga naar
http://www.allincluded.nl
www.oumarmbengue.com

met onder andere:
Oumar Mbengue Atakosso,
Yusuf Adam
Nies Medema
Sara Mohammadi
Rens den Hollander
Bella Zurcher
Vincent de Jong

De kick-off meet-up van MigratieRoute Tetterode (MRT) 15 maart jl. gaf een inkijkje in de hoofdlijnen van de MRT-plannen voor het presentatieweekend van 7 & 8 juli a.s. en de co-creatie co-operatie in de periode in de voorafgaande weken. Alle citydwellers betrokken in MRT—>> vluchtelingen, Tetterodiaase kunstenaars & ambachtslieden & bewoners, vrijwilligers, geïnteresseerden, buurtbewoners, filmers, wetenschappers en meer zullen hun handen ineenslaan om een voor ieder onvergetelijke migratieroute te construeren.

The kick-off meet-up of MigrationRoute Tetterode (MRT) 15th March gave an inside view in the mainline MRT-plans for the presentationweekend 7th & 8th July and the co-creating co-operation period in the weeks before. All citydwellers involved in MRT—>> refugees, Tetterodian artists & artisans & inhabitans, volunteers, interested neighbourhoodies, filmers, scientists and more will put their hands together to make an unforgettable migrationroute for everbody.

Oumar Mbengue Atakosso
Metteur en Scène/ Performing Artist/ Curator

reportagefilmpje gemaakt door Gadaa Hunde

onderstaande foto’s gemaakt door fotograaf: Charlotte Bogaert

De kick off was een kennismaking met elkaar, het MRT core-team presenteerde zichzelf en legde de originele plannen en onderdelen van MRT uit in met een powerpoint, zoals co-creaties in workshops van Tetterodianen met vluchtelingen/migranten. De centrale workshop Load & Unloading werd gepresenteerd door Oumar Mbengue Atakosso en hij toonde zijn werken. Allen keken naar een trailer van een film van Nafiss Nia & Farshad Aria, die ook geprogrammeerd staat. De noodzaak van open politiek debat rond migratie, op naar nieuw burgerschap en basisrechten voor iedereen, werd benadrukt.

The kick off was an acquaintance to eachother, the MRT core-team presented itself and explained the original plans and parts of the MRT in a powerpoint, among them the co-creations in workshops from Tetterodians with refugees/migrants. The central workshop Load & Unloading was presented by Oumar Mbengue Atakosso and he showed his works. All watched a trailer of the participating film of Nafiss Nia & Farshad Aria. The need of open political debate on migration, towards a new city-zenship and basic rights for all was emphasized.

Na een pauze ging ieder eten aan werk-tafels waarbij zich 5 groepen vormden over de verschillende onderdelen the different subjects of MRT: workshops van Tetterodianen/vrijwilligers, Load & Unloading, guiding teams op de migratie zelf, debat & film, publiciteit/PR. Volgende afspraken onderling zijn gemaakt onder de tafelgroepen, en meer onderzoekswerk zal worden gedaan de komende weken om de volgende stappen in de tijdslijn van MRT te zetten.

After a break all went to the dinner at working-tables at which 5 groups formed on the different subjects of MRT: workshops Tettrodians/volunteers, Load & Unloading, guiding teams on the migrationroute itself, debate & film, publicity/PR. Next appointments have been made among the table groups, and more research work will be done next weeks to make the next steps in the MRT-timeline done.

More info & updates?

migratieroute@gmail.com
http://www.allincluded.nl

Oumar Mbengue Atakosso
Metteur en Scène/ Performing Artist/ Curator

filmpje gemaakt door Gadaa Hunde
https://youtube/uqY8YrRp42s

onderstaande foto’s gemaakt door Sara Mohammedi