Migratie route Tetterode

Wervings/kennismakingsborrel

CRECHE 9 april 2015

17.00 tot 20.00 Da Costakade 148 Amsterdam

komt allen! 

PROGRAMMA

INTRODUCTIE Migratie Route Tetterode

UITWISSELING IDEEEN voor samenwerking tussen Tetterodianen en immigranten en vluchtelingen

CONTACT LEGGEN tussen Tetterodianen en migranten en vluchtelingen

CONCRETE PLANNEN maken

PRESENTATIE VOORLOPIG PROGRAMMA weekend eind september 2015

SUBSIDIE mogelijkheden voor gezamenlijk en individueel aanvragen

 

 

Migratie Route Tetterode

Benefiet manifestatie All Included en WT M, weekend eind September 2015

Achtergrond

Sinds het gebouw in 1981 werd gekraakt heeft Tetterode vluchtelingen ondersteund middels een bijdrage aan het wekelijks spreekuur van All Included.                                                                     All Included is bezig fondsen te werven voor het Watch the Med (WTM) project. WTM is een monitoring project in de Middellandse Zee ter bescherming van de rechten van migranten.  Een groep in Nederland zal dit jaar met een boot vanuit Malta als spreekbuis fungeren voor migranten die de oversteek wagen.                                                                                                                       All Included neemt deel aan het WTM Alarm Phone, een 24/7 telefoonnummer  voor migranten die bij de overtocht in nood komen.

Project

Eind September 2015 willen wij vluchtelingen en immigranten  een weekend lang onder de aandacht brengen, en met z’n allen een benefietmanifestatie voor All Included te organiseren .We willen een vluchteling aan een bewoner/bedrijf/atelier van Tetterode, te koppelen met eenzelfde beroep (kunstenaars (allerlei materialen, afval, installaties etc.),   hout-, klei-, vilt- metaalwerkplaats, meubelmakers, filmmakers, theater, muzikanten, kappers, kleermakers, koks etc.) die een korte samenwerking aangaan van een paar ontmoetingen om te komen tot een gezamenlijke presentatie of workshop. De buurt wordt uitgenodigd om in Tetterode een migratieroute te volgen door het pand (ateliers en werkruimtes, Marmeren hal, binnenplaats, theater, het Schip, trappenhuis,)met exposities, installaties, workshops (voor kinderen) presentaties en films door migranten of over migratie, lezingen en debat. Alles vergezeld van muziek, eten en drinken.

We willen een kleine entree vragen aan de bezoekers en voor de workshop een kleine bijdrage. Tevens willen we de Trut vragen de zondag van dat weekend aandacht te besteden aan migranten en ons project financieel te ondersteunen.

Start

Donderdag 9 april 17.00 tot 20.00 organiseren we een wervingsborrel in de Creche, da Costakade 148, waar we de bewoners en gebruikers van Tetterode willen laten kennis maken met onze plannen en immigranten, en vluchtelingen die mee willen doen. We hopen op veel enthousiasme om deze benefietmanifestatie tot een succes te maken. Hierbij roepen we alle Tetterodianen op 9 april naar de kennismakingsborrel in de Creche te komen en hun talenten in te zetten. Hopelijk zal deze manifestatie meer interactie bewerkstelligen tussen mensen van verschillende achtergronden en culturen, tussen Tetterodianen en vluchtelingen/immigranten en Amsterdammers in Amsterdam West. 


contact/info:
Vincent , 06 59087174,
info@allincluded.nl
Bella , 06-16902890
, Bellazurcher@gmail.com

Vincent, Molly, Ferdous, Jafar, Rens, Bella, Oumar