In Inventaris van Onmacht onderzocht Edit Kaldor de kant van mensen die macht ondergaan. Onmacht is niet het tegendeel van macht. Het is het gevoel of de toestand waarin je verkeerd wanneer iets of iemand met grote willekeur zijn macht over jou doet gelden.
(vond plaats op 11 september)