NATUUR|
Woensdag 13 december 2017| 20.00u

entreehal Tetterode, Bilderdijkstraat 165-B, Amsterdam

http://www.m4gastatelier.nl


Mariëlle Videler tracht in M4gastcollege ongemakkelijke stilte toe te laten. Zowel in haar werk als in het dagelijks leven onderzoekt Videler het concept waarbinnen de mens zich opnieuw naast de dieren en de planten plaatst, zoals in de premoderne tijd. In haar installaties, objecten, tekeningen, video’s en performances zoekt Videler naar een wijze van leven en een nieuwe esthetiek die indruist tegen de dominante wetmatigheden van onze cultuur.