Klikken op de roodgekleurde bestanden (indien aanwezig) om deze te openen.


Vanaf de zomer van 2016 is intranet niet meer bijgewerkt, aangezien hier blijkbaar geen interesse meer voor was.

 

Hier bevind zich het archief van de notulen van deĀ Ateliers- enĀ  Kunstenaarsvergadering en de eventueel daarbij behorende bijlagen (naamgeving: jjjj-mm-dd_omschrijving):

2016-07-14-akv-notulen

beginselverklaring-over-hoe-om-te-gaan-met-rechten-en-plichten-van-partners

voorbereiding-standpuntbepaling-met-betrekking-tot-het-onderwerp-rechten-van-partners-en-kinderen

 

2016-05-10 AKV notulen

bijlagen bij AKV 10-5-2016:

M4gastatelier Jaarverslag 2015

2016-05-10 Huurder partners binnen het ateliercontingent

Voorbereiding standpuntbepaling met betrekking tot het onderwerp rechten van partners en kinderen

 

2016-03-01 AKV notulen – agendapunt 10

2016-03-01 AKV notulen

20160301-agenda Jaarlijkse atelier-kunstenaarsvergadering

 

2015-01-27 notulen AV-KV

 

2014-10-20_Notulen AV-KV

bijlagen bij deze vergadering (?, stonden niet bij de mail):

2014-09-xx bijlage_atelierbestemming (12-12-2005)

2014-09-xx bijlage_Tetterode inventarisatie ateliers

2014-09-xx bijlage_ateliers tetterode inv. 02-10-2013

 

2014-01-28 AKV

 

2013-09-26 AKV

 

2010-12-14 AV

 

2010-01-05 AV -wisselatelier