Vanaf juni 2015 is het wisselatelier weer te huur, in 1ste instantie voor belangstellenden uit Tetterode. Huurperioden zijn mogelijk tot een maximum van 1 jaar.

Mail je aanvraag met motivatie

vóór 1 december 2014,

naar: kathyhoyer@mac.com o.v.v. wisselatelier aanvraag

Het wisselatelier van Tetterode bevindt zich op de 4e etage van Merkelbach (op dezelfde etage als M4gastatelier) aan de binnentuinzijde, en heeft een oppervlak van ± 85 m2.

Het atelier leent zich uitstekend voor het uitvoeren van grote en kleine, lang- en kortdurende projecten, en voor samenwerkingen. Je kunt dus ook met meerdere mensen een verzoek indienen.

Met het aantal aanvragen wordt een planning gemaakt, dus: geef aan in welke periode je het atelier zou willen huren. Ook als je nog geen precieze periode hebt, laat ons je plan weten!

 Mail je aanvraag met motivatie vóór 1 december 2014, naar: kathyhoyer@mac.com, o.v.v. wisselatelier aanvraag.

Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt (door ondergetekenden).

Huur per maand: € 348,98 (excl. borg €16 en excl. organisatiekosten €16). Dit is exclusief energie.

Borg energie bij jaarverhuur: € 100

Organisatie: Lot, Kathy, Gaston, Mikel, Marian, Yvonne, Monica A