Sa March 15th, 2014 to Sa April 12th, 2014

hansbroek_sb03

 

 

 

 

 

 

hansbroek_sb01hansbroek_sb06

 

 

 

 

 

HANS BROEK
Storyboard & Blow

‘Storyboard’ & ‘Blow’

Met trots presenteert Gerhard Hofland twee nieuwe schilderijenseries van Hans Broek, getiteld ‘Storyboard’ en ‘Blow’. Zijn concept, het vertalen van film naar schilderkunst, heeft geresulteerd in deze twee nieuwe werken. Beide series spelen met het idee van het narratieve, of de mogelijkheid van een verhaal dat tussen de afzonderlijke schilderijen kan ontstaan.

Voor ‘Blow’ koos Broek 6 film stills uit bestaande films: ‘Rebecca’ (1940), Alfred Hitchcock; ‘Ossessione’ (1943), Luchino Visconti; ‘Orphee’ (1950); Jean Cocteau; ‘Senso’ (1954), Luchino Visconti en ‘Seduced and Abandoned’ (1964), Pietro Germi.

De film stills die hij voor “Blow” selecteerde zijn portretten van personen die zojuist een moment van shock hebben beleefd. Een ervaring waarna de realiteit er geheel anders uitziet dan ervoor, het is een moment van inzicht dat zich in het tijdsloze lijkt af te spelen. De schilderstijl van Hans Broek kenmerkt zich door een sterk licht/donker-contrast en een combinatie van figuratieve precisie en schilderkunstige expressie. De portretten hebben een filmische kwaliteit. In slechts een enkel geval is er sprake van een meer traditioneel schilderkunstig portret. De portretten maken ons deelgenoot van momentopnamen uit een cinematografisch universum, waarvan verleden en toekomst slechts te raden zijn.

‘Storyboard’ is een serie van 6 schilderijen die ontleend zijn aan de films: ‘The End of St Petersburg’ (1927) Vsevolod Pudovkin; ‘Ossessione’ (1943) Luchino Visconti en ‘Au Hazard, Balthazar’(1966), Robert Bresson. Deze serie schilderijen geeft ook een mogelijkheid tot narratieve interpretatie, zonder dat deze dogmatisch is of vastligt. Stillevens, indicaties van menselijke aan- of afwezigheid en personages in een ruimte dienen zich aan om een verhaallijn tot stand te laten komen. Een gevoel van isolement spreekt uit deze serie werken waarin Broek wederom het figuratieve met het abstracte verbindt.

In beide series weet Broek een fictieve wereld van verstilde verhalen te creëren, soms met een geometrische, haast abstracte kwaliteit. Daarbij komen verschillende genres aan de orde: portret, stilleven, landschap en interieur.

Gerhard Hofland is proud to present two new series of paintings titled ‘Storyboard’ and ‘Blow’ by Hans Broek. His principle theme – translating film into painting – resulted in these new works. Both series play with the idea of the narrative, or the possibility of a story that might evolve between each separate painting.

For ‘Blow’ Broek chose 6 film stills from the following films: ‘Rebecca’ (1940), Alfred Hitchcock; ‘Ossessione’ (1943), Luchino Visconti; ‘Orphee’ (1950); Jean Cocteau; ‘Senso’ (1954), Luchino Visconti and ‘Seduced and Abandoned’ (1964), Pietro Germi. The selected film stills are portraits of characters that have just experienced a moment of shock. An experience after which reality will never be the same again. It is a moment of insight seemingly occurring in a time vacuum. Broek’s painting style is characterized by a strong chiaroscuro and a combination of figurative precision and painterly expression. The portraits have a filmic quality. Only some of the portraits have a more traditional painterly style. The portraits show us some brief moments from a cinematic universe, with past and future only to be guessed.

‘Storyboard’ consists of 6 paintings derived from the films:‘The End of St Petersburg’ (1927) Vsevolod Pudovkin; ‘Ossessione’ (1943) Luchino Visconti and ‘Au Hazard, Balthazar’(1966), Robert Bresson. This series of paintings also gives an opportunity to narrative interpretation, without being dogmatic or fixed. Still lifes, indications of human presence or absence, characters in a space, they all contribute to the story telling. A feeling of isolation speaks from these series, in which Broek again combines abstraction with figuration.

In both series Broek creates a fictive world of silenced stories, sometimes with a geometrical, almost abstract quality. Different genres are covered: portrait, still life, landscape and interior.