Johan Tahon

ADORANT

September 6 –  October 11 

Bilderdijkstraat 165 

john tahon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerhardhofland.com/

Johan Tahon

ADORANT

6 september – 11 oktober 2014
Opening zaterdag 6 september van 17:00 – 19:00 uur

tahon2

In September and October the Belgian sculptor Johan Tahon (1965) presents his most recent ceramic sculptures at Gallery Gerhard Hofland. His intense sculptures mostly resemble human creatures with a strange anatomy: fused heads, distorted faces, bodies stretched or with fragmented limbs. They are made from raw, unfired clay or plaster covered in dripping high gloss white enamel, with a single color accent. Simultaneously his work is reminiscent of the classics: sculptures from ancient Greece and Byzantium, archetypal Egyptian, African and oriental sculptures, but also to the work of modern sculptors like Lehmbruck and Giacometti.

 

Tahon’s sculptures often have an unpolished and unfinished look, as if they are in constant state of development. Also, the construction of the sculptures is still clearly visible. This visibility of the physical process is an essential part of the work of Tahon. The exhibited sculptures in the gallery are just the status quo of a process that is more inclusive, which is the complete mental and physical creative process that takes place in the artist’s studio. The importance of Tahon’s studio practice is underlined by an acquisition of some of his workshop, including a wall full of sketches and texts, tryouts in clay and sculptures, by the Museum of Contemporary Art in Antwerp (MHKA). Tahon’s studio’s located both in Belgium and in Turkey are like temples in which he creates his own reality and where his sculptures are brought to live intuitively.

 

Much of what Tahon makes is supported by philosophical and metaphysical speculations. As with Giacometti, the sculptures of Tahon are not so much about their outward form, but about the inspiration and the issues that are contained in it. For Tahon sculpting is a necessary activity,  a way of life. It is an existential experience in itself that consists of ‘seeking and receiving’, a magical interactive process between himself and his sculpted entities. In this process Tahon wants to make tangible existential issues and feelings. As they are frightening and unpleasant they become conceivable and bearable in the temporary physical form of a sculpture. For the viewer this makes Tahon’s sculptures very expressive and often recognizable, offering them an intimate encounter with these intense emotions solidified into ceramics.

 tahon 5 tahon4 tahon3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Tahon born in 1965 in Menen (BE),  lives and works in Sint Denijs Boekel (BE) and Istanbul (TR). He studied sculpture at the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent (BE). Tahon participated in numerous exhibitions, among others:  De Rode Poort and De Opening (SMAK, Gent, BE), Beaufort01 (Oostende, BE), Lustwarande04 (Tilburg, NL), Manifesta (Maasmechelen, BE) and showed his work in places like the Ministry of Finance (The Hague, NL), the Gerhard Marcks Haus (Bremen, DE), the Academia Belgica (Rome, IT), the Topkapi Palace (Istanbul, TR), The Kennedy Center for the Performing Arts (Washington DC, USA), Palais d’Iéna (Paris, FR), the Istanbul Biennial (TR). Tahons sculptures are part of public and private collections like SMAK (Gent, BE), MHKA (Antwerp, BE), Stedelijk Museum (Amsterdam, NL), GEM en Gemeentemuseum (The Hague, NL), MARTa (Herford, DE), de Vanhaerents Art Collection (Brussels, BE), the collection of  Cermodern (Ankara, TR) and the collection of the Dutch Royal Family (The Hague, NL). Recently the Bonnefantenmuseum (Maastricht, NL) new monumental works by Tahon

 

In september en oktober toont de Belgische beeldhouwer Johan Tahon (1965) zijn nieuwste keramische sculpturen bij Galerie Gerhard Hofland. Zijn intense sculpturen lijken veelal op menselijke wezens met een bevreemdende anatomie: samengesmolten koppen, vervormde gezichten, uitgerekte of gefragmenteerde ledenmaten. Ze zijn opgebouwd uit rauwe, ongebakken klei of gips en overgoten met druipende hoogglanzende witte glazuur, met hier en daar wat kleuraccenten. Tegelijkertijd doet zijn werk denken aan de klassieken: sculpturen uit de Griekse en Byzantijnse oudheid, aan archetypische Egyptische, Afrikaanse en Oosterse sculpturen maar ook aan het werk van moderne beeldhouwers als Lehmbruck en Giacometti.

 

Tahons beelden zijn vaak ongepolijst en lijken onaf, alsof ze in voortdurende staat van ontwikkeling zijn. Ook de opbouw van de beelden is veelal zichtbaar gebleven. Deze zichtbaarheid van het fysieke proces is een wezenlijk onderdeel van het werk van Tahon. De beelden in de galerie zijn slechts de status quo van een proces dat veelomvattender is, namelijk het totale mentale en fysieke creatieve proces dat zich afspeelt in het atelier. Niet voor niets kocht het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (MKHA) een deel van zijn atelier aan, met alles erop en eraan:  een muur vol met schetsen en teksten, probeersels in klei, en sculpturen. De ateliers van Tahon, een in België en een in Turkije, zijn als tempels waarin hij zijn eigen realiteit creëert en waar zijn beelden op intuïtieve wijze tot leven komen.

Veel van wat Tahon maakt wordt door filosofische en metafysische bespiegelingen gedragen. Net als bij Giacometti gaan de beelden van Tahon niet zozeer over hun uiterlijke vorm maar over de bezieling en de vraagstukken die daarin besloten liggen. Voor Tahon is beeldhouwen een noodzakelijke bezigheid, een manier van leven. Deze voor hem existentiële ervaring op zich, bestaat uit ‘zoeken en ontvangen’, een magisch interactief proces tussen hemzelf en het beeld. Het zijn existentiële vraagstukken en gevoelens die Tahon tastbaar wil maken, beangstigend en onaangenaam als ze soms kunnen zijn worden ze in de tijdelijke fysieke vorm van een sculptuur vatbaarder en dragelijker. Voor de kijker levert dit expressieve en vaak herkenbare beelden op, en een intieme confrontatie met deze tot keramiek gestolde emoties.

 Johan Tahon werd geboren in 1965 in Menen (BE). Hij woont en werkt in Sint Denijs Boekel (BE) en Istanboel (TR). Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent (BE). Tahon nam deel aan talloze tentoonstellingen waaronder De Rode Poort en De Opening (SMAK, Gent, BE), Beaufort01 (Oostende, BE), Lustwarande04 (Tilburg, NL), Manifesta (Maasmechelen, BE) en toonde zijn beelden op plaatsen als het Ministerie van Financiën (Den Haag, NL), het Gerhard Marcks Haus (Bremen, DE), de Academia Belgica (Rome, IT), het Topkapi Paleis (Istanboel, TR), The Kennedy Center for the Performing Arts (Washington DC, USA), Palais d’Iéna (Parijs, FR), de Biënnale van Istanboel (TR). Tahons sculpturen maken ook deel uit van belangrijke publieke en private collecties zoals SMAK (Gent, BE), M HKA (Antwerpen, BE), Stedelijk Museum (Amsterdam, NL), GEM en Gemeentemuseum (Den Haag, NL), MARTa (Herford, DE), de Vanhaerents Art Collection (Brussel, BE), de collectie van Cermodern (Ankara, TR) en de collectie van het Nederlandse Koningshuis (Den Haag, NL).  Recent was er nieuw monumentaal werk van Tahon te zien in het Bonnefantenmuseum (Maastricht, NL).