Stefan Schlesinger Nat Stefan Schlesinger The Serif

De meeste foto’s van vóór 1981 komen uit het door Wim Timmer beheerde bedrijfsarchief van de Lettergieterij “Amsterdam”, voorheen Nicolaas Tetterode, en zijn gepubliceerd met goedkeuring van Fokke Hoogterp (PR) van Tetterode Nederland te Almere. U kunt Tetterode Nederland (www.tetterode.nl) benaderen als u materiaal zou willen gebruiken. Voor ander materiaal, zoals dit op internet aangetroffen werk van kalligraaf Stefan Schlesinger, hebben we waar mogelijk de bron van herkomst weergegeven.

Stefan Schlesinger Rondo 4 Stefan Schlesinger Rondo 3Stefan Schlesinger Serena 1