Erfgoed met dank aan de kraakbeweging: Woonwerkpand Tetterode in Amsterdam

De kraakbeweging van de jaren 1980 heeft veel erfgoed voor Amsterdam bewaard, zoals Woonwerkpand Tetterode. Zonder de kraak ook geen Woonwerkpand Tetterode meer in Amsterdam Oud-West. De gemeente Amsterdam zette Woonwerkpand Tetterode recent in de spotlight als ‘Erfgoed van de week’.

Van kraak tot Woonwerkpand

“Monumentenzorg in Amsterdam heeft een hoop te danken aan de kraakbeweging van de jaren 80 van de vorige eeuw. Zonder dit fenomeen zou een aantal zeer gezichtsbepalende gebouwen van de aardbodem zijn verdwenen. Het Wilhelminagasthuis, Pakhuis de Zwijger en de graansilo Korthals Altes zijn slechts enkele van de bekendste voorbeelden. Een van de grootste wapenfeiten van de kraakbeweging is in 1981 de redding van het Tetterode-complex geweest. De Rode Tetter groeide uit tot een symbool van buurtverzet tegen speculanten en slopers en van alternatieve cultuur en creativiteit. Afgelopen zomer verscheen het boek Zeggenschap zonder bezit, over de ontstaansgeschiedenis en het huidige reilen en zeilen van het succesvolle woonwerkpand dat het voormalige krakersbolwerk tegenwoordig is.”

Erfgoed van en voor Amsterdam

“Met de aanwijzing tot gemeentelijk monument in 1985 (en in 2004 zelfs tot rijksmonument) was het gevaar van sloop van het complex voorgoed afgewend. Tetterode kwam in handen van de gemeente, die het vervolgens in erfpacht gaf aan woningcorporatie Het Oosten. Met de bewoners werd een regeling getroffen die voorzag in een huurcontract op basis van ‘kostenneutrale verhuur casco’, waarbij zij eigenaar werden van alle door henzelf ingebouwde zaken. In het Tetterodecomplex zijn nu onder meer woningen, bedrijfjes, een theater, winkels en ateliers te vinden, met in totaal ongeveer 150 huurders. De betrokkenheid bij de buurt is nog altijd groot. ‘Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging’, zoals de slogan destijds luidde.”

Lees het hele artikel op de website van Monumentenzorg Amsterdam

Het artikel verscheen naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Zeggenschap zonder bezit’ over 40 jaar Woonwerkpand Tetterode. Het boek is verkrijgbaar in de betere boekhandel.