IMG_41931 februari jl is Ed Hollants overleden

speciale, andersdenkende, autonome, confronterende, politieke activist;

aktief betrokken bij de politiek sociale strijd vanaf eind jaren ’70, zowel in Nijmegen

als in Amsterdam als mondiaal, o.a. rond het Midden Oosten.

Ed,

speciale, andersdenkende, autonome, confronterende, politieke activist;

aktief betrokken bij de politiek sociale strijd vanaf eind jaren ’70, zowel in Nijmegen

als in Amsterdam als mondiaal, o.a. rond het Midden Oosten.

Op 1 februari stierf Ed, 58 jaren jong, bij het krieken van de dag.

Een alvleeskliertumor met uitzaaiingen op de lever en in het buikvocht heeft hem aangevallen,

gepaard gaande met een allesbeheersende pijn, 2 maanden lang.

Tot voor die 2 maanden was Ed nog geheel vitaal, trimmend, aktief, gezond, vol beweging en natuurgenot; maar in december zei Ed: er is iets goed mis met mij, hij voelde het zo

gedetailleerd, alles als een overval….

zoooooOOO sterk en krachtig en positief hoe Ed zich door die 2 maanden [dec./jan.]

januari heen geslagen heeft….

Zeer belangrijk in zijn leven was, zoeken naar verandering op alle

fronten, bijdragen aan andersdenken op politiek en maatschappelijke

schaal, onderzoek plegen en speuren naar juiste informatiebronnen

mondiaal om analyses en gedachtengoed aan te dragen, ter

verbetering van mensenrechten in de wereld.

Eind november gaf Ed nog in Den Haag de eerste van een serie lezingen

over het ontstaan van o.a. IS en conflicthaarden in het Midden Oosten,

waarvan hij het zo belangrijk vond goeie geschiedkundige informatie te vergaren.