logo-D4

Novemberprogramma 2013

Lezingen, cursus, bijeenkomsten

 

vrijdag 15 t/m maandag 18 november

global uprisisngs

 

Voedlink Global Uprings Dagcafee

Live-streaming uit De Balie, open ontmoetingsplek, warme en koude dranken en broodjes, spontane ingevingen en last-minute interventies.

Dagelijks 12:00-18:00

Ihkv Global Uprisings Event,

www.globaluprisings.org

www.debalie.nl/agenda/global%20uprisings

 

maandag 18 november 16:00

Global Uprisings, lezing: Spaanse lente?

Twee sprekers uit Barcelona komen vertellen over de laatste paar jaren, een periode van algemene stakingen, pleinbezettingen, de groei van nationalistische bewegingen, conflicten met pacifisten en sociaal-democraten en meer. De nadruk ligt op de ervaringen die zij als anarchisten hebben opgedaan met hun deelname aan een heterogene strijd.

Ihkv Global Uprisings Event.

voertaal Engels

 

maandag 18 november 20:00

lezing: Ecocide: Een Misdaad tegen de Vrede

Presentatie door Dee Kyne, over de voettochten waarmee zij zich inspant om ecocide erkend te krijgen als Misdaad tegen de vrede.

http://www.earthrightswalker.org

voertaal Engels

(zie meer info onderaan page)

 

vrijdag 22 november 19:30

lezing: Onze Voetafdruk en de mondiale Overshoot van 2013: Werken aan duurzame leefstijlen en het meten met de Mondiale Voetafdruk.

Door Jan Juffermans, werkzaam bij Werkgroep Voetafdruk Nederland, Voor Mondiale Duurzaamheid, Platform DSE en Transition Town Boxtel.

janjuffermans.nl

voertaal Nederlands

 

18-19 januari 2014

al zo goed als volgeboekt: cursus Humisme, door Marc Siepman van Gevoel voor Humus

gevoelvoorhumus.nl

 

++++++++++++++++++++++++++

Global Uprisings

Wereldwijde protestbewegingen komen samen tijdens

De verhalen ideeën en toekomst van opstanden over de hele wereld.

Van de Arabische Lente tot de opstanden op de pleinen van Zuid-Europa, van Occupy tot de huidige protesten in Turkije en BraziliÃ: de afgelopen tweeennhalf jaar bevecht het volk de macht van regeringen en onderdrukkende regimes met grootscheepse acties. Tijdens de driedaagse conferentie Global Uprisings in De Balie komen deelnemers, organisatoren en verslaggevers van deze protesten voor het eerst samen om ervaringen en ideeën te delen over de massale, wereldwijde volksopstanden. Een bijzonder weekend met discussies, gesprekken en films.

Om volop gebruik te kunnen maken van de aanwezigheid van al deze interessante mensen openen naast De Balie ook Vrankrijk, de Binnenpret en OCCII, de Vondelbunker, Joe’s Garage, Antarctica, de Molli, Het Fort van Sjakoo Voedlink hun deuren om hen naast de hectiek van het drukke Balieprogramma de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en hun verhalen te vertellen. Via streaming is het programma in De Balie te volgen.

 

Global Uprisings

Over de hele wereld zijn steden, dorpen en straten het toneel geworden van massale protesten, stakingen, bezettingen en revoluties. Deze explosie van opstanden staat voor een wereldwijde legitimiteitscrisis, zowel onder dictatoriale regimes als onder democratieen.

Tijdens Global Uprisings verwelkomen De Balie en genoemde autonome ruimtes meer dan 50 deelnemers, journalisten, filmmakers en wetenschappers van de frontlinies van deze nog altijd aanhoudende strijd in Brazilie, Canada, Chili, Egypte, Griekenland, Italie, Palestina, Portugal, Slovenie, Spanje, Tunesie, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Door hen worden we bijgepraat over de politieke structuren die ontwikkeld zijn door deze bewegingen, zoals algemene vergaderingen, maar ook nieuwe communicatiemodellen. Tevens zal gediscussieerd worden over gebruik en effect van gevestigde en sociale media, hoe bezettingen te organiseren, hoe je kunt vechten voor woonrechten of vrij toegankelijk onderwijs, en zo meer.

 

voor het volledige programma in De Balie

www.debalie.nl/agenda/global%20uprisings

www.globaluprisings.org/global-uprisings-conference-full-programme

houdt de laatste site in de gaten voor last-minute updates en bijeenkomsten elders.

 Global Uprisings is gebaseerd op het internationale netwerk van Brandon Jourdan (onafhankelijk filmmaker) en Marianne Maeckelbergh (antropoloog Universiteit Leiden), beide van The Global Uprisings Documentary Film Project.

 

*********************

Lezing: Ecocide: Een Misdaad tegen de Vrede (ma 18 nov)

Presentatie door Dee Kyne, over de voettochten waarmee zij zich inspant om ecocide erkend te krijgen als Misdaad tegen de vrede.

Dee Kyne: Van CEO tot ‘Earth rights walker’

De Ierse Dee Kyne heeft als CEO en als sociaal ondernemer onder meer gewerkt in en met internationale organisaties. Haar hart lag vooral bij het toegankelijker maken van gezondheidszorg en onderwijs en bij meer invloed op de leefomgeving voor iedereen. Op dit moment is zij bezig met een voettocht van twee jaar door Europa. Dee beschouwt dit als het belangrijkste wat zij kan doen voor de komende generaties. Tijdens deze voettocht zamelt ze handtekeningen voor een Europees Burgerinitiatief voor het strafbaar stellen van ecocide (www.endecocide.eu). Ecocide staat voor het grootschalige vernietigen van ecosystemen. De initiatiefnemers van dit Europese Burgerinitiatief willen een internationale wet waarin ecocide wordt veroordeeld als een Misdaad tegen de Vrede, net zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en oorlogsagressie.

Als earth rights walke liep Dee van St.-Jean-Pied-de-Port in de Pyreneen naar Santiago de Compostela en verder naar Portugal. Onderweg had ze leerzame ontmoetingen met mensen die in hun strijd tegen de crisis proberen op een nieuwe, alternatieve manier het land te bewerken. Daarna ging Dee naar Zweden om deel te nemen aan Almedalen op het eiland Gotland, jaarlijks de grootste en meest democratische politieke bijeenkomst in Europa. Vervolgens leverde ze in Stockholm een bijdrage aan de Bijeenkomst van Dertien Inheemse Grootmoeders. Met Conchita Högberg liep Dee het Sancta Brigitta-pad naar het bedreigde Vättermeer, van Europa’s grootste bronnen van schoon en veilig drinkwater. De Zweedse regering dumpt hier militair munitie-afval en nodigt de NAVO uit hetzelfde te doen. Dee vervolgde haar reis in Finland en trok van Kangasniemi en het prachtige gebied rond het Puulameer richting het noorden om de Itäraja-route vlak bij Suomussalmi te lopen. Ze bezocht de kunstenaarsgemeenschap in het dorp Koli aan het prachtige Pieleninmeer. Daarna reisde ze naar Talvivaara, waar in 2012 in de mijnbouw een enorme milieuramp plaatsvond door het lekken van nikkel, uranium en andere giftige metalen. Deze ramp kreeg buiten Finland maar weinig bekendheid.

Dee: ‘Veel ecosystemen zijn nu uit balans als gevolg van menselijke activiteiten. Als de natuur ziek wordt, worden we dat zelf ook. Inheemse volkeren leren ons dat alles verbonden is. Als mens hebben we een enorme impact; we moeten die macht op een constructieve manier gebruiken. Het beschermen van ons (drink-) water is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen.

De toegenomen zoektocht van mijnbouwbedrijven naar waardevolle mineralen bedreigt vooral de uitgestrekte gebieden met een relatief lage bevolkingsgraad in Zweden, Finland en Noorwegen, waar overheden zich maar al te gemakkelijk laten verleiden door aanbiedingen van multinationals. Gemeenschappen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun regeringen zorg dragen voor de natuurlijke omgeving van komende generaties.

In de Talvivaaramijn werd Finland geconfronteerd met de grootste ecologische ramp in haar geschiedenis. Er zullen meer tragedies plaatsvinden als we niet kunnen garanderen dat de wetten krachtig genoeg zijn om de natuur waarin wij leven en samenleven te beschermen.’

In oktober liep Dee door Amsterdam om ook hier mensen te ontmoeten, handtekeningen in te zamelen en meer ruchtbaarheid te geven aan de strijd voor een Wet tegen de Ecocide. De handtekeningen zullen ook aangeboden worden in Den Haag om zo ten minste een begin te maken aan een debat hierover. 1 miljoen handtekeningen zijn nodig.

 End Ecocide in Europe is een Europees burgerinitiatief, dat een wet heeft voorgesteld om binnen de Europese Unie ecocide (de opzettelijke vernietiging van grote delen van het natuurlijke milieu door activiteiten zoals ontbossing, overbevissing, het dumpen van schadelijke chemicalien en nucleaire oorlogsvoering) tot een Misdaad tegen de Vrede te maken.

 

Geschiedenis van de Wet tegen Ecocide

Toen in de jaren 1970, 80 en ’90 de Misdaden tegen de Vrede binnen de Verenigde Naties werden onderzocht, waren veel landen voorstander van het opnemen van ecocide als vijfde Misdrijf tegen de Vrede. Helaas werd ecocide in 1996 niet opgenomen, ondanks het feit dat veel landen tegen deze uitsluiting bezwaar maakten.

www.earthrightswalker.org

www.eradicatingecocide.com

www.endecocide.eu

 ******************

 

Lezing: Onze Voetafdruk en de mondiale Overshoot van 2013: Werken aan duurzame leefstijlen en het meten met de Mondiale Voetafdruk.

Door Jan Juffermans (vr 22 nov)

Iedere persoon gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie. Met behulp van de Mondiale Voetafdruk, kortweg voetafdruk, zijn we in staat om met een getal, uitgedrukt in ‘mondiale hectares’, aan te geven hoeveel oppervlakte aarde per persoon dat is. Meten van de Mondiale Voetafdruk is ‘maar’ een middel. Het gaat vooral om het doel: de grote transitie naar een duurzame en solidaire samenleving. Daar zijn we nog tamelijk ver van verwijderd. Dat kunnen we redelijk goed meten. Maar ook de stappen in de goede richting zijn meetbaar. Ook onze eigen stappen.

Naast de methodiek worden door Jan Juffermans ook de hoopvolle ontwikkelingen gepresenteerd, in diverse sectoren van de samenleving.

Onlangs vertelde Jan Juffermans in de media over Earth Overshoot Day (EOD) 2013. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikt de wereldbevolking jaarlijks meer grondstoffen dan de aarde in jaar kan produceren. Dat betekent dat we onze planeet structureel uitputten. Deze overshoot-datum, gerekend vanaf 1 januari, wordt steeds vroeger in het jaar bereikt.

 

Jan Juffermans is werkzaam bij:

Werkgroep Voetafdruk Nederland www.voetafdruk.eu

Mondiale Duurzaamheid

Platform Duurzame en Solidaire Economie www.platformdse.org

Transition Town Boxtel boxtel.transitiontowns.nl

 janjuffermans.nl

 

Voedlink Voko

vegetarische voedselcoöperatie

Bilderdijkstraat 165-f

Amsterdam Oud-West

www.d4net.nl/voedlink

www.facebook.com/pages/Voedselkooperatie-Voedlink/1379738232259231

Alle evenementen vrij entree, donaties welkom