robin noorda
logo

26 nov- marmeren hal en projectieruimte Tetterode
Bilderdijkstraat 165, Amsterdam

fotograaf Robin Noorda presenteert fotografische interpretatie van werk
van kunstenaar Ina van den Heuvel

interview met Robin Noorda

corpus florens