Wat doe je als het brandalarm weer eens gaat loeien? kijk naar het filmpje en lees daarna de tekst door op MORE te klikken

brandalarm instructiefilm from cccdprodukties on Vimeo.

Brand of brandalarm wat te doen?

We hebben in het pand een alarmsysteem dat bestaat uit een groot aantal rookmelders die zijn aangesloten op een ringleiding. Verschillende melders in gangen en openbare ruimtes die met elkaar en met een meldkast verbonden zijn. Wanneer er rook, damp of stof in de buurt van een van de melders komt beginnen alle soortgelijke apparaten in het pand te loeien.

jozef-brand-1

 brand-2

 

 

 

 

Zodra het alarm afgaat wordt automatisch de particuliere alarmcentrale gebeld. Iemand van de centrale neemt daarna telefonisch contact op met iemand van ons (b)rand-team (intern tetterode team bestaande uit vijf mensen die brand- en alarminstructies hebben en weten hoe het alarm in de meldkast uit te zetten). Mensen van dit b-team kunnen in de meldkast (begane grond/ingang Da Costakade 158) zien waar de brandmelding vandaan komt.

ruud-3

 

 

 

 

 

Wanneer het alarm loos blijkt te zijn (iemand van de specifieke verdieping is beneden naar de meldkast gegaan en heeft verteld heeft wat de oorzaak is van het alarm) zet iemand van het b-team het alarm af. In het geval dat er niemand naar hen- naar de meldkast toekomt gaan iemand van het b-team naar de specifieke verdieping om zelf te checken wat er aan de hand is.

ps druk of sleutel zelf NOOIT aan de meldkast! Dit brengt het hele systeem van slag. Wacht ALTIJD op iemand van het B-team.

Alarmgeluid van de ringleiding is altijd dezelfde herrie. Hoe weet jij of de oorzaak van het alarm afkomstig is van jouw verdieping?
Of de oorzaak van het alarm uit jouw ganggebied komt, kun je checken door naar de dichtstbijzijnde melder op jouw gang te lopen. Brandt er een rood lichtje dan is er rook, damp of stof in de buurt van de melder.

rood lampje

 

 

 

 

 

 

Je kunt dat meer dan waarschijnlijk dan ook wel ruiken en zien. Brandt er geen rood lichtje dan is de oorzaak van het alarm afkomstig van een andere verdieping.

Wat doe je wanneer er in de melder op jouw gang een rood lichtje brandt?
Klop aan bij je directe buren om te zien of in hun ruimtes iets verbrand is of in brand staat. Weet je meer, loop dan naar de meldkast beneden. Daar staat iemand van ons b-team. Die kan de centrale vertellen wat er aan de hand is (als dat duidelijk is)en het alarm afzetten wanneer er niets aan de hand is.

Wat doe je als je een binnenbrandje hebt, of rookontwikkeling hebt in je eigen ruimte?
Het komt regelmatig voor dat iemand bijv een tostie laat aanbranden of een gebakken ei, waardoor het alarm in je eigen ruimte afgaat. (je hoort dan 3 herhalende piepjes vanuit het ronde alarmkastje aan het plafond in je eigen ruimte)
Zorg eerst dat de vlam gedoofd wordt. (gas afzetten, eventueel blussen). Zorg daarna dat de rook verdwijnt door je buitenramen, als je die hebt, open te zetten. Je moet vermijden dat de rook op de gang komt waardoor het centrale alarm begint te loeien. Gebeurt dat laatste toch, ga dan naar de meldkast beneden en vertel iemand van het B-team dat de brand al geblust is.

wijzend brand 1

wijzend brand 2

 

 

 

 

Wat doe je als je een beginnende binnenbrand hebt?
Wil je een beginnende brand blussen? Dat kan dat met diverse blusmiddelen, zoals een brandblusser en slanghaspel. Deze apparaten zijn op verschillende plekken in het pand geplaatst.

 

blusapparaten

 

 

 

 

 

Menig beginnende brand (behalve vetbranden zoals vlam-in-de-pan) kunnen zo goed geblust worden. Handbrandblusapparaten zijn al na zo’n twintig seconden leeg. Als de brand dan nog niet is geblust, verlaat dan de ruimte. Je loopt immers risico wanneer je probeert een brand te blussen die zich uitbreidt. Rook of een steekvlam ontwikkelen zich namelijk snel. Een brand blussen én vluchten gaan niet samen. Schat je kansen tijdig in.
Een slanghaspel is 20 of 30 meter lang en is aangesloten op de waterleiding. De slanghaspel is bedoeld om beginnende brandjes te blussen. Je kunt proberen om de brand te blussen of uitbreiding van de brand te voorkomen.
Een vlam-in-de-pan blus je niet met water. Water op brandende olie of vet geeft een enorm gevaarlijke steekvlam. Gebruik voor het doven van een vlam-in-de-pan een passende deksel of blusdeken.
Zorg er voor dat een bluspoging niet ten koste gaat van de tijd die je nodig hebt om je gezin of huisgenoten in veiligheid te brengen.
Wanneer het blussen niet meer lukt, of wanneer je in paniek raakt, tik je zo’n kastje in.
Deze kastjes bevinden zich op verschillende plekken in het pand.

brandkastje-1

brandkastje

 

 

 

 

Dan wordt de brandweer, zonder tussenkomst van ons b-team direct gewaarschuwd. Verlaat daarna zo snel mogelijk het pand.

Wanneer het pand uitvluchten?
Vaak is het alarm loos, meestal is er niets aan de hand. Wanneer het alarm is afgezet, maar na een paar minuten weer begint of wanneer het alarm minutenlang blijft loeien, is de kans groot dat er echt iets aan de hand is. Het alarm krijgt dan als het ware een evacuatiefunctie. Verlaat dan het pand via een veilige vluchtweg, weg van de brandhaard. Gebruik nooit de lift!