Bedrijfs (winkel) ruimte (Bilderdijkstraat 165F) 85m2. De ruimte is bestemd voor maatschappelijke, culturele organisaties of initiatieven. Gegadigden dienen hun businessplan en verdere informatie in te sturen voor 15 september aan: tettbedrijven@gmail.com

lees meer info door op MORE te klikken

Te Huur in Woonwerkpand Tetterode Bedrijfs (winkel) ruimte (Bilderdijkstraat 165F) 85m2
De ruimte is bestemd voor maatschappelijke, culturele organisaties of initiatieven.

achtergrondinformatie
Woonwerkpand Tetterode is een monumentaal pand gelegen tussen de Da Costakade en de Bilderdijkstraat. Het pand wordt
door de gebruikers zelf bestuurd en beheerd. Er wonen mensen, er zijn ateliers, ruimtes voor ambachtelijke activiteiten en ruimtes
voor maatschappelijk en culturele organisaties. Er zijn ook samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties,
bedrijven en bewoners. Ook is er de ambitie om deze verbanden te versterken. Denk hierbij aan gezamenlijke houtwerkplaatsen
en keramiekateliers. Tevens beschikt het pand over gemeenschappelijke ruimtes die door de bewoners en bedrijven (kunnen) worden gebruikt zoals de marmeren hal, de
binnenplaats en Het Schip op het dak.

profiel
De nieuwe huurder van de ruimte aan de Bilderdijkstraat 165F dient te passen in het volgende profiel:
– Er worden maatschappelijke en of culturele activiteiten gedaan.
– Gezien de ligging van de ruimte aan een drukke winkelstraat, hebben deze activiteiten een openbaar/open
karakter
– De activiteiten dragen bij aan de uitstraling van Tetterode als een actieve, werk- en woongemeenschap.
– Er ligt een gedegen business/organisatieplan ten grondslag aan de activiteiten.
– De organisatie heeft een positieve bijdrage aan de bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.
– De organisatie draagt actief bij aan het onderhoud en verdere ontwikkeling van het Woonwerkpand Tetterode.

procedure
Gegadigden dienen hun businessplan en verdere informatie in te sturen voor 15 september aan: tettbedrijven@gmail.com
De ruimte is te bezichtigen tijdens openingstijden van de pop up store: Tetterode Treasures.
Een commissie zal de aanmeldingen toetsen op geschiktheid en een voordracht doen aan de vereniging
De nieuwe huurder krijgt een huurcontract met een proeftijd van een jaar. Daarna wordt er elke vijf jaar geëvalueerd op basis van
businessplan en bedrijfsactiviteiten

gegevens
Begane grond: Oppervlak 86,25 m2, huur €344,39 per maand +energiekosten.
Daarnaast is er een bijdrage van €32,- per maand, per medewerker. Hiervan kan de helft terugverdiend worden door het uitvoeren van
werkzaamheden aan het pand.
Eénmalige bijdrage aan bouwpot: €160,-
Beschikbaar per 1 oktober 2014