Voedlink Voko/D4net presenteert:
Documentaires, films, lezingen,
 


Vrijdag 15 maart
Docu: The Sons of the Land
(Les fils de la terre, Edouard Bergeon, Frankrijk, 2012)
Aanvang 20:00, inloop 19:30

IDFA.nl: 
‘Boerenzoon Edouard Bergeon is filmmaker geworden, maar zijn vader Christian was naar familietraditie boer, in West-Frankrijk. Getroffen door rampspoed en depressies pleegde Christian in 1999 zelfmoord. Jaarlijks verkiezen honderden Franse boeren deze ultieme uitweg. Edouard besluit de jonge Franse veeboer Sébastien Itard in de Midi-Pyrénées ruim een jaar van nabij te volgen. Ook zijn bestaan blijkt geen pretje, in de wurggreep van hoge rentetarieven en onredelijke melkprijzen. Ondertussen wordt Sébastien in de nek gehijgd door zijn veeleisende vader, die hem een slapjanus vindt maar niet te beroerd is in moeilijke tijden een handje te helpen, en voelt hij de zware verantwoordelijkheid voor zijn hoogzwangere vrouw en haar kinderen uit een eerder huwelijk. Bergeon doorsnijdt dit verhaal met de herinneringen aan de neergang van zijn eigen vader. Zo ontstaat een pakkend gecomponeerde parallelvertelling, opgebouwd uit de actuele ontwikkelingen rondom Sébastien en de door de filmmaker becommentarieerde familie dia’s en agendanotities uit de jaren tachtig van het boerengezin Bergeon, waar de schaduw van de fatale afloop overheen hangt. De prachtige beelden van het Franse platteland staan in schril contrast met de worsteling van de boerenstand. Nadat Sébastien ternauwernood een zelfmoordpoging heeft overleefd, gloort er toch weer enige hoop en concludeert hij: “Het leven is zo slecht nog niet.’

Vrijdag 22 maart
Docu: Frontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern Argentina (Fronteras de vida: El avance de los agro negocios y la mega minería en el noroeste argentino, Argentinië, 2011) Aanvang 20:00, inloop 19:30 Spaans en Engels gesproken, Engelse ondertiteling.

The conquest of the land that today is known as America has meant centuries of exploitation and theft of natural resources in the name of “civilization and progress,” leading to the extermination of natural and cultural diversity. The process continues today. In Northwestern Argentina the expansion of soy and sugar cane monocultures and mega-mining projects causes pollution, deforestation, death and conflicts over millions of acres of land. Here, indigenous peoples and peasant communities resist the progress of destruction, at the frontiers of life.’ ‘La conquista del territorio (hoy conocido como América) significó la profundización de un modelo extractivo que bajo el nombre de civilización y progreso se arrogó el dominio y el exterminio de las diversidades naturales y culturales que habitaban. Ese proceso nunca se detuvo, con la división política y la creación de las naciones sólo se logró fragmentar el territorio y negar a los diversos pueblos que allí habitan. En el noroeste argentino la expansión de los monocultivos como la soja ó la caña de azúcar; y el avance de la mega minería provocan contaminación, desmonte, muerte y conflictos sobre millones de hectáreas. Allí pueblos originarios y comunidades campesinas resisten el avance de la destrucción en las fronteras de la vida.’ Chaya Comunicación: http://www.chayar.com.ar/ CEHLAC, Centro de Estudios Históricos para Latino América y El Caribe: http://cehlac-elcentro.blogspot.nl/

Vrijdag 29 maart
Docu: Think Global Act Rural (Solutions locales pour un désordre global, Coline Serreau, Frankrijk, 2010)
Aanvang 20:00, inloop 19:30

‘De catastrofale onheilsscenario’s die de in het verleden geproduceerde films ons voorhouden, hebben ontegensprekelijk hun waarde maar het moment is aangebroken om te tonen dat er ook oplossingen zijn. Landbouwers, filosofen en economisten krijgen het woord en leggen uit waarom onze samenleving is vastgelopen in de huidige ecologische, financiële en politieke crisis. Ze gaan tevens op zoek naar nieuwe en experimentele alternatieven.’ —
Coline Serreau  http://solutionslocales.be/  

Dinsdag 9 april
Lezing: Marc Siepman, van Gevoel Voor Humus Aanvang 20:00, inloop 19:30

Lezing: Marc Siepman, van Gevoel Voor Humus Gevoel Voor Humus zet zich in voor het herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. Onderzoek toont aan dat problemen zoals olieafhankelijkheid (transport, machines, kunstmest), droogtegevoeligheid, milieuvervuiling, natuurafbraak, woestijnvorming, erosie, klimaatverandering, voedselonzekerheid, werkloosheid, bepaalde ziektes en de koppeling tussen kapitalisme en de voedselvoorziening (honger door financiële crisis, gentech, voedselspeculatie, groeimodel, monopolisering) weggenomen kunnen worden door de bodemvruchtbaarheid terug te laten keren. Marc Siepman: ‘Toen ik besloot om gratis lezingen te gaan geven en zelfs gratis cursussen, wist ik meteen dat dit de juiste beslissing was. Niet alleen omdat ik enorm veel leuke reacties kreeg en de cursus in 4 dagen vol was geboekt, maar omdat ik het gevoel had dat het juist was. We moeten massaal kiezen voor een geef-economie. Hoe meer mensen hier aan meedoen, hoe leuker het wordt. Dat is wel anders dan het dolgedraaide kapitalisme. En het is geen misplaatst idealisme, het is een stap naar een mooiere wereld op alle fronten.’ Na lezing gelegenheid tot stellen van vragen en eventueel korte discussie. http://gevoelvoorhumus.nl/

Vrijdag 19 april
Docu: The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom
(Adam Curtis, Groot-Brittannië. 2007)

Engels gesproken, Engelse ondertiteling. Integrale vertoning BBC-serie (afleveringen: ‘F**k You Buddy’, ‘The Lonely Robot’ en ‘We Will Force You To Be Free’), 3×1 uur, met pauze(s).
(BBC): ‘Just how free are we? According to Adam Curtis – we’re not. In fact, he says that in an attempt to liberate us, Western governments have simply narrowed our choices and created a system where class and money means everything. In a series of three films, Curtis finds out how we got where we are today, and how our system of governance has led to chaos abroad. Be warned. These films may well change your life.’ http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/

Voedselcoöperatie Voedlink Voko/D4Net Bilderdijkstraat 165-f Amsterdam http://www.d4net.nl/voedlink