Platform BK over Fair Practice: transparantie

27 juni TetLokaal,
Bilderdijkstraat 157A-165
20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

PBK_logo_3001

platvorm BK

Nu zelfs de Raad voor Cultuur opgeroepen heeft tot het naleven van Good Governance, is het goed om te formuleren wat dat zou moeten behelzen. In plaats van deze vraag aan instellingen te stellen, kiest Platform BK voor een bottom-up benadering: wat zijn de wensen en verwachtingen vanuit het kunstenveld, oftewel wat verstaan wij onder Fair Practice? (zie ook: De Noodzaak van Transparantie)

In België zijn het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten geweest om te werken aan een Fair Practice keurmerk voor de kunsten, gebaseerd op de vier pijlers duurzaamheid, transparantie, solidariteit en diversiteit. In Nederland is het thema vanuit de podiumkunsten meerdere keren geagendeerd. Tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen in het Nederlandse kunstenveld organiseert Platform BK op maandag 27 juni een rondetafelgesprek rondom één van de vier begrippen uit de “Belgische klaver”: transparantie. Zowel de beeldende kunsten als de podiumkunsten uit Nederland en België worden in het gesprek vertegenwoordigd.

Na afloop van het rondetafelgesprek vindt de vierde en laatste Lucky Draw van Parasite Lottery plaats, daarna proosten we op de zomer!

Deelnemers

Robrecht Vanderbeeken, SOTA
Katrien Reist, Jubilee
Anoek Nuyens, Het Transitiebureau
Peter van den Bunder, FNV Kiem
Yvonne Grootenboer, Platform BK
Irene de Craen, Platform BK, Directeur Hotel Mariakapel

Gespreksleider: Rune Peitersen, Platform BK