20 uur Tetlokaal

(A.) Presentatie Jaarverslag 2015, verslag Kascommissie, en stemming goedkeuring en decharge FC

(B.) Bespreking rapport commissie Thomsen en reactie Stadgenoot (indien bekend)

(C.) Presentatie kandidaten onderhuur DC150 1 mei – 1 november en stemming over toewijzing

(D.) Bespreking ingezonden voorstel zonnepanelen Hans en Paolo

(E.) Voorstel DB voor speciale pv over duurzaamheid en Tetterode eind mei 2016

(F.) Mededelingen commissies (indien van toepassing)

(G.) Wat verder ter tafel komt en rondvraag