De Ruimte: 20 uur

 Agenda

 1.  Goedkeuring notulen 5 juni 2014

2.  Verslag Kascie

3.  Stemming Jaarverslag 2013

4.  Voorstel Aanpak Sleutelsysteem & hang- en sluitwerk

5.  Inventarisatie diverse plannen duurzame exploitatie

6.  Rondvraag

 N.B. Wie de PV van woensdag 5 juni heeft bijgewoond, kan ook schriftelijk stemmen via woonwerk@xs4all.nl

N.B.: Eerstvolgende Pandvergadering is op woensdag 2 juli 2014, met als belangrijkste agendapunt toelichting en voorstel huuronderhandelingen Stadgenoot